Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4320 fdb8 500
enja
4818 35d6 500
Reposted fromjazziee jazziee viagruetze gruetze
enja
Reposted fromgruetze gruetze
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viagruetze gruetze
enja
Reposted fromgruetze gruetze
enja
1567 f928 500
Reposted frompanikea panikea
enja
Gdzie się nie obejrzę, tam każdy chce mnie motywować. Czytam wszędzie złote myśli,  teksty, które mają mnie zenergetyzować. Zewsząd dopada mnie „do what you can’t”, „byle do przodu”, „nie zatrzymuj się”.

❓ Tak, jakby w życiu chodziło wyłącznie o to, czego jeszcze nie ma.
❓ Tak, jakby szczęście to było nie to, co masz, ale to, co mogłabyś mieć, gdybyś się bardziej postarała.
❓ Tak, jakby o udanym życiu świadczył nieustannie podejmowany wysiłek.
❓ Tak, jakby o tym, czy jesteś wartościowa, świadczyła ilość wykonanej pracy nad sobą (nie cierpię tego sformułowania).

Kiedyś, podczas studiów coachingowych, prowadzący powiedział, że jak inwestujesz w rozwój własny, to może się zdarzyć, że „wyprzedzisz” innych, bliskie Ci osoby. Że zdarza się, że efektem twojego rozwoju może być np. rozpad związku, bo ty będziesz już daleko z przodu.

Jakoś tak, ciągle do mnie wracało to, co usłyszałam. Najpierw wzięłam to, jako rzecz „na wiarę”. No tak, w końcu ja się rozwijam, przekraczam kolejne etapy wtajemniczenia, a to ktoś nic nie robi. STOI W MIEJSCU. Nie nadąża za mną.

Ale im bardziej teraz o tym myślę, obserwując np. mojego „stojącego w miejscu” męża, tym bardziej sądzę, że to bzdury.
Bo czy chodzi tylko o to, by ciągle gonić różowego króliczka? Ciągle poszukiwać kolejnych prawd?

🌞🌞🌞 On stoi w miejscu i wystawia twarz do słońca, podczas gdy Ty czasem nawet nie zauważasz, że ono wzeszło.

Czas na doświadczanie życia. Tego Ci życzę z okazji dzisiejszego dnia.
— #DZIENKOBIET
Reposted bygobla gobla
enja
8823 7336 500
Reposted fromverronique verronique vianikotyna nikotyna
enja
Reposted fromFlau Flau
enja
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaconopec conopec
enja
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viaslodziak slodziak
enja
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viagoaskalice goaskalice
enja
5394 430a 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
3074 19aa
enja
enja
enja
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
enja
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
enja
nas stabilizuje chaos
— na wróble
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl