Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
enja
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viaskylark skylark
enja
5260 35d8
Reposted fromKissFromAlice KissFromAlice
enja
5310 2e3f
Reposted fromaniczorka aniczorka
enja
4211 84de 500
Friends
Reposted frommajkey majkey viaconopec conopec
enja
0966 c3a6 500
9656 200c
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viahomczi homczi
enja
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
enja
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity viakacrew kacrew
enja
3951 f631
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
enja
5160 3a6f
Reposted frompoprostumoje poprostumoje
enja
9826 842f
Reposted frometomniavanitas etomniavanitas
enja
4136 84a3 500
Reposted frompoprostumoje poprostumoje
enja
2863 1c6c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
enja
6154 f5bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
enja
8016 1afe
Reposted fromchief chief vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
enja
enja
enja
7352 df0e 500
enja
9467 a28d
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viafoodislove foodislove
enja

 

Trzeba natychmiast żyć. Jest później, niż się wydaje.
— ,,Pacjentka z sali nr 7''
Reposted fromaynis aynis viasymultana symultana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl