Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
enja
Reposted fromFlau Flau
enja
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaconopec conopec
enja
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viaslodziak slodziak
enja
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viagoaskalice goaskalice
enja
5394 430a 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
3074 19aa
enja
enja
enja
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
enja
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
enja
nas stabilizuje chaos
— na wróble
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
enja
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiejmniej miejmniej
enja
6952 218a
Reposted fromSzczurek Szczurek viamiejmniej miejmniej
enja
enja
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana, że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro"
enja
nas stabilizuje chaos
— na wróble
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
enja
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiejmniej miejmniej
enja
6952 218a
Reposted fromSzczurek Szczurek viamiejmniej miejmniej
enja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl